Tori valla uudised

29.04.2024
Ametlikud teated, Are, Sindi, Tori

Hakatakse sõlmima valla maadel asuvate aiamaade kasutuslepinguid

Valla eri piirkondadesse on aiamaid rajatud erineval ajaperioodil, eri suuruse ja eesmärgiga. Valdavalt on vallale kuuluvad maatükid kasutusele võetud põllu- ja aiasaaduste kasvatamiseks, aga on ka erandeid. Rajatud aiamaade kaardistamise ja nende kasutamise reguleerimise õiguslike alustega on vallavalitsus jõudnud sinnani, et valla maadel olevate aiamaade kasutuslepinguid hakatakse sõlmima:

  • Jõesuu,
  • Sindi,
  • Selja,
  • Suigu

aiamaade kasutajatega.

Samuti on vallavalitsus valmis välja jagama vabu maatükke – neid , mis on olnud aiamaana kasutuses, kuid valla andmetel enam pole, samuti uusi, valdavalt Sindis.

Aiamaa on oma pere vajaduseks põllu- ja aiasaaduste kasvatamiseks rajatud maa-ala. Aiamaad tuleb kasutada sihtotstarbeliselt. Aiamaa kasutuslepingu sõlmimiseks tuleb esitada avaldus. Vabu pindasid jagatakse välja ootejärjekorra alusel.

Avalduse esitamise kohustus on ka isikutel, kes aiamaad juba kasutavad. Avaldus on leitav SIITLepingute sõlmimine on kõigile kohustuslik ja leping tuleb sõlmida maikuu jooksul.

Aiamaade kasutusse andmist reguleerib Tori vallavolikogu kehtestatud määrus. Määrus annab eelisõiguse aiamaa senisele kasutajale. Aiamaa antakse kasutusse kuni viieks aastaks, mida automaatselt pikendatakse, kui inimene ei avalda soovi lepingu lõpetamiseks. Kasutusse antava aiamaa maksimaalne suurus on kuni 1500 m².

Aiamaade kasutamise eest on vallavalitsus kehtestanud tasu, mis sõltub renditava maa pindalast:

  • 1–299m² 30 eurot aastas;
  • 300–599m² 50 eurot aastas;
  • 600–999m² 75 eurot aastas;
  • 1000–1500m² 100 eurot aastas.

Ka Sauga aiamaade kasutajad võivad enda aiamaa kasutuse registreerida, et vallavalitsusel oleks olemas ülevaade ja kontaktid. Teises etapis hakatakse lepinguid sõlmima ka Sauga piirkonna aiamaade kasutamiseks.

Lepingutega palume pöörduda haldusjuhi poole: Maie Põder, e-post maie.poder@torivald.ee, tel 509 8829.

Muud küsimused: vallaaednik Triin Sohlu, e-post triin.sohlu@torivald.ee, tel 5700 0637.