Tori valla uudised

07.05.2024
Ametlikud teated, Tori vald

Vallavalitsus müüb enampakkumisel korteri Sindis

Vallavalitsus müüb elektroonilisel enampakkumisel Tori vallale kuuluva korteriomandi Sindis Kooli tn 5-16 (registriosa nr 1387106, katastritunnus 74101:001:0244, sihtotstarve 100% elamumaa). Korteri pindala on 26,1 m² ja alghind 26 100 eurot.

Võõrandatav korteriomand vajab remonti. Korter on ühetoaline ja möbleerimata ning asub kortermaja neljandal korrusel. Kortermaja on täielikult renoveeritud. Läheduses asuvad kauplus, lasteaed ja kool.

Pakkumised esitada oksjonikeskkonnas osta.ee hiljemalt 20.05.2024 kell 8.30.

Enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub kõige kõrgema ostuhinna. Kui enampakkumisel ei tehta tähtaegselt ühtegi pakkumist või võitja ei tasu kogu ostuhinda tähtaegselt, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks. Enampakkumise võitja kinnitab, et ta on teadlik korteriomandi seisukorrast ning seda puudutavatest dokumentidest, on objekti üle vaadanud ega oma pretensioone.

Enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping 60 (kuuekümne) päeva jooksul eelnimetatud otsuse kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Antud tähtaja jooksul müügilepingu mittesõlmimise korral on vallavalitsusel õigus otsus vallavara võõrandamise tulemuste kohta tunnistada kehtetuks. Müügilepingu sõlmimisega kaasnevad kulud peab tasuma enampakkumise võitja. Valduse üleandmine toimub hiljemalt 1 nädal pärast notariaalse tehingu toimumise päeva.

Volikogu otsus