Tori valla uudised

13.05.2024
Ametlikud teated, Tori vald

Vallavalitsuse 8. mai istungil

  1. Otsustati sõlmida hankeleping osaühinguga Elekaasik-Riin sooja toidu valmistamiseks Tori valla eakatele ja vähenenud toimetulekuvõimega isikutele. Hanke osale 2  (transport) esitatud pakkumused ületasid oluliselt hanke eeldatava maksumust ja esitatud pakkumused lükati tagasi.
  2. Tunnistati edukaks osaühingu Plannum ja osaühingu Roheplaan esitatud ühispakkumus Tori valla põhjaosa eriplaneeringu asukoha eelvaliku alade 1.1, 1.2 ja 1.3 tuulepargi eriplaneeringu detailse lahenduse koostamiseks ja keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks. Otsustati sõlmida töövõtuleping maksumusega 77 720 eurot (lisandub km).
  3. Otsustati anda luba MTÜ-le Discgolfiklubi Albatross ürituse „Sindi Open 2024″ läbiviimiseks Sindis 11. mail.
  4. Otsustati anda luba MTÜ-le Sindi Tuletõrje Selts ürituse „Tori valla ohutuspäev ja Sindi karikas 2024″ läbiviimiseks Sindis 25. mail.
  5. Määrati Tori vallas asuvatele bussipeatustele kohanimed ning kinnitati nimetatud bussipeatuste koordinaadid ja peatuste koodid.
  6. Võeti vastu Sindi linnas Kevade, Suve ja Tiigi tn kinnistute detailplaneering.
  7. Anti välja projekteerimistingimused:
  • Jõesuu külas Siidritalu kinnistule PVC halli ehitamiseks ja selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks;
  • Eametsa külas Nigula tee äärde Puti elamupiirkonnani passiivsele elektroonilise side juurdepääsuvõrgule multitorustiku trassi, kaevude, jaotus-, vahejaotus- ja lõpp-punktide asukohtade ning kliendiliinide projekteerimiseks;
  • Tammiste külas Kastani põik 6 kinnistule elamu ehitamiseks.