Tori valla uudised

23.04.2024
Are, Sauga, Tori

Algatusega toetatakse õpilaste loodusainete õpet

Algatus “Oma silm on kuningas” kutsub ettevõtteid, aga ka eraisikuid ja kogukondi toetama 8.-9. klasside õpilaste loodusainete õpet, sest just siis toimub kriitiline huvi langus MATIK-ainete (sh füüsika, keemia) vastu. Huvi langemise tagajärjel jõuab Eesti tööturule igal aastal aina vähem insenere ning teisi loodus- ja reaalainete spetsialiste, mis omakorda pärsib majanduse ja heaolu arengut nii kohalikul kui ka üleriigilisel tasandil.

Praktikal, Eesti Inseneride Liit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsuva üles toetama koole, kinkides neile katsekomplekte, millega saab iga õpilane unikaalse võimaluse loodusainete õppimiseks ning teadmiste rakendamiseks. Õpetajad saavad võimaluse tuua klassiruumi rohkem elulisi näiteid ning toetada veelgi rohkem noorte motivatsiooni õppida ka keerulisemana tunduvaid aineid.

Tori vallast ootavad toetust Are, Sauga ja Tori koolid. Täpsemalt saab algatuse kohta lugeda SIIT.