Tori valla uudised

23.04.2024
Sauga, Tori

Lihkeohtlikkuse uuringu esmatutvustus meelitas kohale hulga rahvast

Pärnus toimus infoseminar “Kliimakindlam Pärnumaa: kaldaalade kaitse ja kasutamine”. Sündmuse raames tutvustati teadlaste ja ehitusgeoloogide läbi viidud uuringut, mis keskendus Pärnu linna nelja jõe lihkeohtlikele lõikudele.

Tegemist oli järjekorras teise seminariga, mis toimus Euroopa Komisjoni projekti Regions4Climate raames. Seminaride eesmärgiks on tõsta teadlikkust ja leida lahendusi kliimamuutustest tingitud väljakutsetele. Huvi seminari vastu oli suur ja tõi kohale poolsada huvilist.

Viimastel aastatel on Eesti, sealhulgas Pärnumaa, tundnud kliimamuutuste mõju, mis avaldub äärmuslikes ilmastikunähtustes nagu põud, kuumalained, tugevad vihmasajud, üleujutused ja maalihked. Need sündmused mõjutavad oluliselt kohalike elanike füüsilist ja vaimset heaolu ning töö- ja elukeskkonda.

Pärnumaa geograafiline asend muudab selle eriti haavatavaks ilmastikunähtustele, mille tagajärjed võivad olla ulatuslikud. Eriti ohtlikud on maalihked, mida soodustab piirkonna nõrk savipinnas. Ehitusgeoloog Annette Talpsepa juhitud uuring näitas, et lihkeohtlikke lõike leidub kõigil Pärnu linna läbivatel jõgedel ning tihti kattuvad need alad tiheda asustusega. Uuringu raames tuvastati, et eriti lihkeohtlikud on jõekaldad Pärnus Papiniidu sillast ülesvoolu jäävas piirkonnas ning Pärnu jõe paremkaldal Sauga jõest kuni suudmeni ja vasakkaldal Paikuse alevis.

Uuringu eesmärk oli kaardistada alad, kus ehitamine toob kaasa suuremaid riske, et aidata vältida tulevikus võimalikke katastroofe. Andmeid kasutatakse edaspidi piirkonna arendamisel tehtavate otsuste tegemisel. Valminud kaardirakendusega on võimalik tutvuda Pärnu linna kodulehel. Lisaks anti ülevaade ka Tori vallas varasemalt läbi viidud sarnasest uuringust ning üheskoos annavad need kaks uuringut ülevaatliku pildi Pärnumaa jõgede lihkeohtlikkusest. Seminaril arutleti ka veekaitseliste piirangute tähtsuse ja eesmärkide üle, mis on kliimamuutustega seonduvalt samuti Pärnumaa tuleviku seisukohast olulised.

Seminaril esitletud töö “Lihkeohtlikkuse uuring Pärnu linnas Audru, Sauga, Reiu ja Pärnu jõgedel” koostas IPT Projektijuhtimise OÜ. Uuringu maksumus oli 60 000 eurot ning seda rahastati Euroopa Komisjoni projekti „Regions4Climate“ raames.

Tori valla lihkeohtlikkuse uuring on kättesaadav Tori valla kodulehel ja ka detailplaneeringute kaardirakenduses.

Pressiteate edastas:

Toomas Toodu, roheKOBARa kogukonnajuht