Tori valla uudised

09.05.2024
Tori vald

Kevadtorm kaasab sel aastal kohalikke elanikke

Kaitseväe aasta suurim õppus Kevadtorm viiakse sel aastal läbi Lääne- ja Edela-Eestis 6-17. maini.

Peamine lahinguteala jääb Kilingi-Nõmme ja Abja-Paluoja piirkonda, kuid tegevus toimub ka Pärnu ümbruses, saartel, Läänemaaal ning Viljandimaal Mulgi vallas.

Kevadtormi korraldatakse igal aastal erinevas Eesti piirkonnas, sest kaitsevägi peab harjutama Eesti kaitsmist igal pool ning teisalt võimaldab see elanikel olla osaline kaitseväe tegemistes. Väga oluline on, et oma kodukandi kaitsmist harjutavad sel aastal Lääne Maakaitseringkonna kaitseliitlased ja reservväelased – inimesed, kelle kodu Lään-Eestis ja kelle sõjaaja ülesanne ongi oma piirkonda kaitsta.

Õppuse piirkonna elanikele tähendab Kevadtorm tavapärasest suuremat liikumist kõigil alasse jäävatel teedel, sest lisaks 2. jalaväebrigaadile ja Lääne Maakaitseringkonnale, kes on sel korral õppivas ja hinnatavas rollis, kasutavad teid ka vastaspoole mängijad, toetavad üksused, vahekohtunikud, hindajad – kõik, kes on moel või teisel õppusega seotud.

Samuti tuleb arvestada tavapärasest suurema mürafooniga – seda tekitavad nii õppusel osalevad õhusõidukid kui ka imitatsioonivahendid ja maismaasõidukid. Kaitsevägi palub võimaluste piires hoida mürapelglikud loomad siseruumis ning selgitada lastele müra põhjust. Kõige mürarikkam aeg jääb 13-17. mai vahele.

  • Kõige suurem piirang, mis puudutab nii kohalikke elanikke kui kõik Valga-Uulu maantee (nr 6) kasutajaid, on maantee osaline sulgemine 13-17. maini Abja-Paluoja – Kilingi-Nõmme lõigul ja Abja-Paluoja – Sarja – Tõlla lõigul. Läbipääs on tagatud operatiivsõidukitele, ühistranspordile ja kohalikele elanikele, ülejäänud peavad valima ümbersõidumarsruudi. Tee on suletud hommikul kella 6-st õhtul 22-ni. Öisel ajal saab teed siiski kasutada. Täpsema liiklusmuudatuste infoga saab tutvuda Tark Tee rakenduses tarktee.mnt.ee. Tee sulgemisest annab kaitsevägi teada nii meediakanalites kui ka SMS-ga, mille saavad kõik inimesed, kes tee sulgemise alasse sel perioodil sisenevad. Tee suletakse eeskätt ohutuse tagamiseks, kuna sel perioodil on mõlemal pool teed, samuti tee peal väga palju kaitseväe tehnikat ning toimuvad lahingulised tegevused. Tee sulgemine aitab ära hoida liiklusõnnetusi ja kindlustada, et ei tsiviilisikud, aga ka kaitseväelased ega sõidukid saaks viga.
  • 14.mail harjutab kaitsevägi koos päästeametiga Kilingi-Nõmmel reaalselt inimeste evakueerimist ohutsoonist. Evakuatsiooniharjutusel osalevad evakueeritavatena rollimängijad.
  • 15. mail harjutab päästeamet tegutsemist Pärnus asuvat Makroflexi tehast tabanud rünnaku korral. Makroflexi  tehase õppuse raames kasutatakse tehase ohusireene. Sireenid käivituvad vahemikus kella 10-11, neile reageerima ei pea.
  • 16. mail harjutavad kaitsevägi ja päästeamet Pärnus ohusireenide kasutamist kolmes kohas: Tammiste Levira masti piirkonnas, Ehitajate tee Tele2 masti piirkonnas, Tammsaare teel Pärnu Siseturvalisuse hoone hoovis.  Sireenid käivituvad 16. mai hommikul kell 11 ning neile reageerima ei pea. Sireenide kasutamise kohta saadetakse piirkonna elanikele SMS teatega, et tegemist on sireeni testimisega õppuse raames, samuti teavitatakse sireenide kasutamisest eelnevalt meediakanalite vahendusel. Ohusireenid mängivad üht kindlat minuti pikkust tõusvat-langevat heli, mida korratakse 30 sekundiliste pausidega kolm korda.

Kaitsevägi on väga tänulik kõigile Pärnumaa, Läänemaa, Viljandimaa, Saaremaa ja Hiiumaa inimestele, kes on lubanud oma maadel harjutada. Juhul, kui õppuste käigus kellegi eramaa või tee saab kannatada, palume sellest teada anda tsiviil-sõjalise koostöö kontaktidele:

Kevadtormi tel +372 5745 0884 ja e-post kevadtorm@mil.ee

Teate edastas: Kaitseväe Peastaap